[email protected]
sand making solution

три горнокватер quaries фотографии

  • База на податоци Концесии на минерални суровини - Призма

    На врвот од листата се градежното претпријатие Гранит и Цементарница Усје со по 9 концесии Притоа ГП Гранит поседува шест концесии за варовник две за дијабаз и една за базалт додека пак Цементарница Усје има по три концесии за варовник и лапорец и уште по една за песок опалска бреча и

оставить сообщение